Skip to main content

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem przez Komisję Europejską wytycznych dotyczących przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych – te wytyczne opierają się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane dalej „Rozporządzeniem” ), pragniemy przedstawić Państwu kilka informacji dotyczących naszej firmy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Pizza Retronowa z siedzibą w Gnieźnie, przy ulicy Rynek 8/2.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres e-mail: kierownik.retro@gmail.com

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia na dowóz, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na witrynie www.pyszne.pl , telefonicznie podczas składania zamówienia bezpośrednio w lokalu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Pizza Retronowa?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania dostaw produktów, w tym do:

  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług dostawy posiłków
  • dostarczania Ci zamówionego jedzenia za pośrednictwem systemu informatycznego stworzonego przez pyszne.pl, a także organizacji dostawy i płatności online
  • celów statystycznych i archiwalnych, np. historia transakcji

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie, wystarczy wysłać informację o wycofaniu zgodny na adres e-mail administratora bazy danych lub informując nas osobiście w jednym z lokali. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc dokonać dostawy produktu: Imię, Nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli dostarczyć Ci zamówionych produktów. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec PizzaRetronowa w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom takim jak na przykład : firma pyszne.pl, dostawcom jedzenia, instytucjom obsługującym płatności online, firmom, które pomagają nam w utrzymaniu naszej strony internetowej (np.: zapewniające hosting, pocztę elektroniczną, dostęp do Internet itp.).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych, statystycznych, archiwalnych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Z poważaniem
Pizzeria Retronowa

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm. Udzielono przez PFR SA 15.01.2021.